Teknoloji

Orta Çağ Temalı Manor Lords 26 Nisan’da Geliyor

 
Orta Çağ temasıyla beraber karşımıza çıkmaya hazırlanan ve şehir kurma mekaniklerini bünyesinde barındıran bu yapım içerisinde istediğiniz şekilde kendi bölgenizi korumaya başlayacak ve Orta Çağ’ın o sahip olduğu temayı doğrudan hissedebileceksiniz. Etrafın olabildiğince dikkat çekici olduğu ve aynı zamanda kendinizi bu toprakların lordu olarak ilan edebileceğiniz bu yapımda 14. yüzyılın sonlarındaki bir dönemde yaşamaya hazırlanacaksınız.
 
Oyunda yer aldığınız süre boyunca sürekli olarak bir şeyler dikebilecek, inşa edebilecek, insanlara ve topluluğa yararlı olabilecek tüm unsurları burada bulabilecek ve onları dilediğiniz şekilde yönetebileceksiniz. Aynı zamanda iklimlerin değiştiği, mevsimlerin geçiş yaptığı ve bir Lord olarak yer aldığınız bu yapımda kaynakları yönetebilecek, bu kaynakları toplayabilecek ve aynı zamanda envanter sayım yapabileceksiniz. Hem oynanış açısından hem de görsellik açısından gerçekten de üst düzey bir yapı ile karşılaşabileceğimiz bu yapım, tüm inşa etme unsurlarını seven oyunculara hitap ediyor ve diğer taraftan Orta Çağ yapımlarından hoşlananlar için ideal bir seçenek olabilir. Frankonya sanatından ilham alan yapısıyla beraber yer alabileceğimiz bu yapımda tarihsel doğruluğunun da ön planda olduğunu aktarabilir ve burada yapacağımız hamlelerle beraber yaşanan olayların aslında tarihsel bir gerçeklikten alındığını da belirtebiliriz. Geliştirici ekibin bu açıklamaları doğrultusunda elbette biz de burada yer alabilir ve kendimize güzel bir ortamda bulabiliriz.
 
Dünyayı daha düzgün bir şekilde yönetebileceğimizi aynı zamanda kendi topraklarımızı büyütebileceğimiz ve diğer taraftan farklı ortamlarda bulunabileceğimiz bu yapımda organik şehir kurma mekaniklerinin olduğundan bahsedebiliyoruz. Oyunda organik şehir kurma mekaniklerinden kastımız elbette kendi bulunduğunuz bölge içerisinde yer alan zorluklara karşı kendinize ait bölge kurabiliyor ve bu bölgeyi dilediğiniz şekilde özelleştirip kişiselleştirebiliyorsunuz. Eğer dağlık bir alan varsa, elbette bu dağlık alana göre kendi ayarlamanızı yapabilir, ona göre kurulumlarınızı gerçekleştirebilir ve daha fazlasına burada oluşturabilirsiniz. Dünyayı daha özgün bir hale getirebilmek için elinizden geleni yapmaya çalışınız. Bu yapımda renkli bir ortamın olduğundan bahsedebilir ve aynı zamanda Orta Çağ’ın olaylarının da burada olduğunu aktarabiliriz.
 
 
 
Oyunda yer aldığınız süre boyunca yukarıda bahsettiğimiz gibi tarihsel doğruluğun olduğunu aktarabilir ve aynı zamanda burada dinamik bir geçiş sisteminin olduğunu da vurgulayabiliriz. Dinamik geçiş sistemleriyle beraber yer alabileceğiniz bu yapımında mevsimler sürekli olarak değişebilir ve bu mevsimlere alışkın olmak da tamamen sizin işiniz olur. Mevsimlere karşı ne kadar çok hazırlıklı olursanız, o kadar çok büyüme gösterebilir ve kendi bölgenizi kısa sürede geliştirebilirsiniz. Örneğin, kışın elbette yapabileceğiniz ısıtma sistemiyle ve kurabileceğiniz binalarla beraber de kışa hazırlıklı olduğunuzu aktarabilir ve aynı zamanda bu şekilde yaşayanları daha da koruma altına alabilirsiniz. Yazın elbette yapabileceğiniz tamamen değişkenlik gösterebilir ve kendinizi mevsimlere göre de ayarlayabilirsiniz.
Bunun dışında iklim sisteminin de oldukça dinamik bir şekilde karşımıza çıktığını aktarabilir ve bu dinamik iklim sistemi ile beraber de farklı hava durumlarının ve koşullarının bizlere sunulduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, bir yandan güneşli hava varken diğer yandan ise karlı, soğuk ve hatta yağmurlu bir hava ile karşılaşabilir ve bu kapsamında kendi toplumumuzu daha da koruma altına alabiliriz ve ona göre kendi hamlelerimizi gerçekleştirebiliriz. Hiç kimsenin olmadığı bir bölgeden canlı bir şehre dönüştürebileceğimiz bu yapımda tam bir Orta Çağ teması bulunuyor ve aynı zamanda bu temayla beraber de kendimize hem ekonomik hem de sosyal simülasyon unsurları içerisinde bulabiliyoruz.
 
Çünkü oyunda yer aldığımız süre boyunca tüm küçük detayları dikkat etmemiz gerekiyor ve hem ekonomi hem sosyal hem de bina inşa etme mekanikleri ile beraber de oyunda ön plana çıkmaya hazırlanıyoruz. Oyunda örneğin ekonomimizi oldukça yüksek tutmamız gerekiyor çünkü bununla beraber hem sosyal tabakayı burada en iyi şekilde yönetmeye hazırlanıyor hem de daha farklı binalar kurarak buradaki ekonomiyi daha da canlandırmak istiyoruz. Diğer taraftan sosyal statü oldukça önem arz ediyor, hiç kimsenin ezilmemesini sağlamak ve her teba’nın aynı şekilde eşit özgürlüklere sahip olması gerçekten de burada ön plana çıkmaya hazırlanan unsurlar arasında bulunuyor. Elbette, kendi halkınızı ve ordunuzu nasıl yönetmek istiyorsanız ona göre siz de kendi bölgenizi geliştirebilir ve ona göre hamlelerde bulunabilirsiniz. Burada her bir oyuncu farklı bir deneyim elde edebilir.
 
 
Kapsamlı simülasyon unsurlarıyla beraber yer alabileceğimiz bu yapımda şehir kurma mekanikleri oldukça detaylı bir şekilde karşımıza çıkıyor ve bunun yanı sıra elbette kendimize ticaret yollarına atılabiliyor ve diğer arazi koşullarına burada uygun şekillerde binalar dikebiliyoruz. İnşa etme mekanikleri burada detaylı bir şekilde karşımıza çıkarken istediğimiz şekilde ticaret yollarına doğru kurulabiliyor, arazi koşullarını kendimize göre ayarlayabiliyor, gelişim şeklimizi kendi stratejimize ve planımıza göre düzenleyebiliyoruz. Orta Çağ kasabaları içerisinde yer alabildiğimiz bu yapımda köyleri geliştirebilir, daha fazla köylerin gelişimi ile beraber şehir hayatına adapte olmaya çalışır ve aynı zamanda kendi bölgemizi daha da geliştirerek bir pazar merkezi haline getirebiliriz.
 
Merkezi bir pazar haline geldikten sonra elbette dışa açılabiliyor ve ticaret bölgesi haline getirdiğimiz bu kısmı ticaret yolları üzerine de kurabiliyoruz. Doğru şekilde kurulan konu sistemleri ile beraber en iyi şekilde kendi böl-gemizi geliştirmeye çalışıyor, ticaret ve sanayi bölgelerine burada oluşturarak aslında buraya bir canlı pazar haline getirmeye başlıyoruz. Doğal düzeni kendimize göre kurabileceğimizi araziye göre şekillendirilen sistemlerle beraber karşılaşabileceğimiz bu yapımda toprağın verimliliğine dayalı da çiftlik sisteminin olduğundan bahsedebiliyoruz. Çiftlik sistemi ile beraber kendi ekinlerimizi ekip biçebiliyor, bununla beraber bu mahsulleri toplayarak satabiliyor ve hem kendi grubumuzun hem de diğer bölgelerin bu mahsullerden yararlanabildiğini aktarabiliyoruz.
 
Çiftliklerin dışında elbette hayvancılık sistemi de bulunuyor, bununla beraber avlanma sisteminin olduğundan bahsedebilir ve avlanma ile beraber de hayvan popülasyonunun burada nasıl şekillendiğini ve çeşitlendiğini görebiliyoruz. Hayvanların farklı noktalarda olduğu ve her bölge içerisinde farklı hayvan popülasyonlarının bulunduğu bu yapımda elbette hayvancılıkla uğraşabiliyor, onları avlayabiliyor ve bunların derilerinden, etinden, sütünden ve daha fazlasından yararlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla oyun içerisinde bu hammaddeleri toplamak ve aynı zamanda çiftlikle beraber uğraşmak tamamen sizin işiniz oluyor ve buna göre de kendi hamlelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.
 
 
 
Gelişimi kat etmek için elbette bu hammaddeleri toplayabilir, hammaddeleri daha sonrasında satabilir ve yeterli kaynaklar için elbette kendinize ormanlara ve diğer bölgelere doğru atabilirsiniz. İnşa etmek için kendi alanlarınızı belirleyebileceğiniz bu yapımda çiftçilik, hayvancılık ve diğer unsurlarının yanı sıra kendi kaynaklarınızı toplamanız gerekiyor. Bunun yanı sıra ormancılıkla beraber uğraşmanız gerekiyor ve ağaçları keserek de burada odun da toplamanız lazım. Elbette kendi binalarınızı kurabilir, bu binalarla beraber de bölgenizi bir pazar haline getirmeye çalışıyorsunuz. Konu inşa edebileceğiniz kendi alanlarınızı belirleyebileceğiniz bu yapımda Orta Çağ dönemine ait yapıların olduğundan bahsediyor ve mülkiyet hakkı sistemini elbette burada yaşayanlara siz verebiliyorsunuz. Evlerini inşa etmeleri için verdiğiniz izinle beraber kendilerine kendi konutları içerisinde bulabilecek bu insanları geliştirmek tamamen sizin işiniz oluyor.
Mülkiyet hakkı tanıyabildiğiniz ve ev sahiplerinin sadece vergi ödemekle değil, aynı zamanda çalışma hakkına sahip olacak olan bu yapımda yaşayanlara oldukça fazla ilgi gösterebilir ve bununla beraber hem onlardan vergi alabilir hem de geçimlerini sağlamaları için elinizden geleni yapmayı koyulabilirsiniz. Dolayısıyla oyunda bir denge bulunuyor ve bu denge ile beraber de size en iyi şekilde oyunda ilerlemeye çalışabilirsiniz. Çünkü dengeyi kuramazsınız, halk ya çok fazla ezilir ya da bu bölgeden göç etmek durumunda kalır. Dolayısıyla bu dengeyi en iyi şekilde kurmak tamamen sizin işiniz. Her bölge içerisinde farklı alanlara göre yaptığınız vergilendirme sistemi ile beraber kendi kaynaklarınızı elde edebilir, daha büyük evler kurmak için bu kaynağı sağlayabilir ve her bölge içerisinde canlı bir ortamın olduğundan bahsedebiliriz.
 
Burada mülkiyet hakkı ile beraber ev sahibi olma şansına eriştirdiğiniz insanlar ev sahibi olmasıyla beraber vergi öderler ve bunun yanı sıra farklı şekillerde geçimlerini sağlayabilirler. Kasaba halkını istediğimiz şekilde yönetebildiğimiz ve kendi çiftlik alanlarını kurabilen bu insanlarla beraber yer alabildiğimiz yapımda meraların, çiftliklerin ve daha fazla alanın olduğundan bahsedebilir ve bunlar aslında bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü bunları kurmak da tamamen bizim işimiz, insanlara istedikleri şekilde bir hayat sunmak için burada yapacaklarımız oldukça önem arz ediyor.
Kaynak yönetiminin bir hayli önemli olduğu bu yapımda, bu kaynakları doğru şekilde ve doğru zamanda harcamamız gerekiyor. Yerleşim bölgeleri içerisinde dilediğimizi kurabildiğimiz bu yapımda her mevsimin kendine özgü yapısı bulunuyor ve burada hem talepler hem de yeni fırsatlarla beraber ilerleyebiliyoruz. Örneğin, bahar yağmurlarıyla beraber bu bereketin tadını çıkarmak için elimizden geleni yapıyor ve kara kış için burada hazırlıkları koyulmaya hazırlanıyoruz. Dolayısıyla burada yer aldığımız süre boyunca bu mevsim geçişlerinde oldukça dikkat etmemiz gerekiyor ve mevsimlerin getirdiği fırsatlarla beraber de o fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım.
 
 
 
Kaynak yönetimine değinecek olursak, burada elbette yukarıda bahsettiğimiz gibi hayvanların etinden, sütünden yararlanabiliyor, çiftlikler içerisinde ekinleri toplayabiliyor ve ek olarak ormanlara doğru ilerleyerek ağaçlar keserek daha fazla içerikle beraber burada varan sistemini doldurmaya hazırlanıyoruz. Haritanın dört bir yanı içerisinde yer alabildiğiniz bu yapımda kaynakları dilediğiniz şekilde yönetebilir ve kendi topraklarınızı genişletmek için elinizden geleni yapmaya hazırlanıyorsunuz. Malzemelerle beraber üretim zincirinizi oluşturabileceğiniz ve aynı zamanda bunları pazara koyabileceğiniz bu yapımda ticari ürünleri ne kadar çok satmaya hazırlanırsanız, o kadar çok para kazanabilir ve aynı zamanda kaynağın sahibi olabilirsiniz.
 
Oyun içerisinde Orta Çağ’a ait olan hem silahlar hem de zırhlar bulunuyor. Bununla beraber bu silahları ve zırhları üretmek tamamen bizim işimiz oluyor. Toprakların kontrolsüz bir şekilde genişlemesi ve aynı zamanda çevre unsurlarının üzerimize doğru gelmesiyle beraber oyunda aslında bir Orta Çağ savaşlarının olduğundan da bahsedebiliyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, yerel unsurların yanı sıra kendi teknolojilerinizi üretebileceğiniz, yükseltebileceğiniz ve hatta kilidini açabileceğiniz farklı unsurların olduğundan da bahsedebiliyoruz.
 
 
 
Örneğin, oyunda paralı asker kiralayabiliyor, yeni endüstrilere yelken açabiliyor, yeni ürünlerle beraber daha fazla altın kazanabilir ve yeni araç teknolojileri ile beraber de yeni unsurların kilidini açabiliyorsunuz. Bunlarla beraber hem kendinizi yetenekli hale getirebilir hem de kendi bölgenizi savunabilirsiniz. Oyun 26 Nisan tarihinde çıkış yapmaya hazırlanıyor. Bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız, bu oyunu bir göz atabilir ve bir şans verebilirsiniz. Oyunun ayrıca Steam sayfası açık durumda ve dilerseniz Steam sayfası üzerinden de istek listenize ekleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort